Ons werk in Kenia gaat in ieder geval nog 5 jaar door

Voor de lange termijn planning van vijf jaar is een plan gemaakt waarbij we graag Kenia willen blijven ondersteunen. De langdurige relatie met de RCEA en in het bijzonder het missionaire werk, blijft een uitdaging om nog even door te gaan. Daarom bekijken we per jaar hoe de ontwikkelingen zijn, zowel dáár als hier. Op dit moment is de politieke situatie in Kenia stabiel en kunnen investeringen gedaan worden die constructief en duurzaam zijn. Met name de grensgebieden tussen de districten, waar de verschillende stammen wonen, zorgen soms nog voor spanningen. Juist dáár kan en wil de kerk van betekenis zijn met een boodschap van heil en vrede, maar ook via daadwerkelijke hulpverlening. De waterputten met pompinstallaties die werken op zonne-energie zijn vooral een goed instrument en daarnaast de multifunctionele kerkgebouwen dragen bij aan meer verbinding tussen de partijen. Als de financiën het toelaten gaan we elk jaar vier kerken bouwen, één waterput/pomp realiseren en twee diaconale projecten ondersteunen (zie foto gipskamer bij Plateau hospital). De afzonderlijke bedragen opgeteld zijn totaal 50.000 Euro. Wie geïnteresseerd is in meer details kan bij ons het voorstel (incl. budget) opvragen, dan sturen we dat per omgaande toe. Voor de periode 2024-2028 zoeken we sponsors die een bijdrage willen leveren aan de genoemde goede doelen. Omdat de Zendingscommissie een ANBI is zijn de giften fiscaal aftrekbaar. Dat kan een stimulans zijn om periodiek een vast bedrag te betalen waarmee dan tevens het belastingvoordeel groter is. Wie zelf met eigen ogen een keer het resultaat wil gaan bewonderen, kan zich bij ons melden. Dan gaan we met belangstellenden onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een Keniareis te organiseren. We hopen op voldoende meeleven en ondersteuning van dit belangrijke werk.

Twee bemoedigende berichten als voorbeeld die laten zien wat ons werk daar teweegbrengt:

Een kerk die in 2021 gebouwd werd in Tembelela is nu afgebouwd door de plaatselijke gemeenschap en officieel ingewijd door de RCEA moderator.

Door bijdragen vanuit Nederland heeft evangelist Moses Wanjala extra kamers bij zijn pastorie/huisje in Kitale kunnen afbouwen, waardoor hij per 1 juni op een andere werkplek kan beginnen, iets dichter bij zijn gezin en hopelijk zorgt dat ook voor meer stabiliteit.

Geplaatst in Overige.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *