De Groep

Over een week gaat de reis naar Kenia beginnen

Hierbij de meest recente foto van de deelnemers van de Groep!

Header BarneveldKenia 1

Nieuwe Reis 2019

Op 20 mei is er een informatieavond over een reis naar Kenia in november/december 2019. In Rehoboth vanaf 19.30 uur. We gaan een korte film zien van een reis die eerder gemaakt werd, zodat je een beeld krijgt van wat je te wachten staat. Daarnaast bespreken we met elkaar de bouwplannen en andere (on)mogelijkheden van het reisprogramma. Het is belangrijk om tijdig met de voorbereidingen te beginnen. Kenia heeft een heerlijk tropisch klimaat en de afwisseling van hoger gelegen gebieden en de laagvlakten. Wie meer wil weten zien we graag op maandag 20 mei verschijnen om vragen te stellen. Tot ziens/mails/bels: averstoep@filternet.nl of 0342-408291.

Fantastische reis gehad!

Inmiddels is de volledige groep geland en gesetteld in Nederland en speelt de heimwee alweer op. We mogen terugkijken op fantastische weken waarin we met elkaar veel beleefd en gezien hebben. We hebben enorm genoten van het contact met de Kenianen (waarbij we soms letterlijk een kijkje in hun leven hebben mogen nemen), de prachtige natuur, soms van het eten en verder van de vele avonturen die we beleefd hebben met elkaar. Daarnaast is het ons gelukt om – samen met enige hulp van de lokale bevolking – vier kerken neer te zetten, hier zijn we erg trots op! We hebben twee van de kerken met een kerkdienst ingewijd, waarbij er uiteraard veel werd gezongen en gedanst! Tijdens de reis hebben we veel van Gods aanwezigheid ervaren: door de gunstige weersomstandigheden voor het bouwen, door het grote geloof van de Kenianen, door de vele gesprekken die we met elkaar voerden tijdens de bezinningen en door de sing-in, geleid door een Nederlandse vrouw met een enorm groot geloof. Al met al was het een enorme ervaring die een ieder van ons niet had willen missen. We hebben veel geleerd van de Keniaanse cultuur en de hartelijkheid van de Kenianen en het contrast tussen het Keniaanse- en Nederlandse leven heeft velen van ons aan het denken gezet. We willen u als gemeente hartelijk bedanken voor uw gebed en de blijken van meeleven, en voor de financiële steun voor de kerkbouw. 

De reis is begonnen

Na maanden voorbereiding en veel acties en vergaderingen is het eindelijk zo ver!!! De reis naar Kenia voor 3,5 week is begonnen! Wij als groep zijn ontzettend enthousiast dat het moment waar we al zo lang naar uit kijken nu aangebroken is!

We willen iedereen die een gift gegeven heeft en alle sponsoren ontzettend bedanken voor hun bijdrage. Zo zijn we namelijk op het geweldige bedrag van 27018 euro gekomen. Zo’n groot bedrag hadden wij nooit verwacht. Dus daar zijn we erg dankbaar voor en gaan we een goed besteden in Kenia.

Shirtjes!

We hebben eindelijk shirtjes voor de reis! Hier zijn we heel blij mee en dat is ook wel te zien op de foto! Nog maar 2 weken…

Streefbedrag gehaald

We kunnen jullie met veel blijdschap meedelen dat we ons streefbedrag van 15.000 euro hebben behaald! We zijn ontzettend dankbaar voor alle sponsors die dit mede mogelijk gemaakt hebben. We willen ook alle mensen bedanken die met onze acties hebben meegedaan.

Omdat er nog een aantal acties op het programma staan en sommige lijntjes met sponsoren ook nog lopen hebben we ervoor gekozen om het streefbedrag te verhogen tot 20.000 euro. Dit betekent dat we naast de 4 kerken die we als groep gaan bouwen, ook nog 2 kerken kunnen bekostigen die door de lokale bevolking gebouwd gaan worden maar door ons bekostigd.

Minder dan 7 weken tot…

Het duurt inderdaad nog maar minder dan 7 weken voordat we in Kenia zijn. Als groep zijn we ver gevorderd met alle voorbereidingen. Ons streefbedrag is ook zo goed als gehaald! We zijn ontzettend blij en dankbaar en hebben enorm veel zin in de reis! Hieronder ziet u een recente groepsfoto!