Dankbaar want streefbedrag is gehaald!

We zijn begonnen met aftellen want over een maand vertrekken we naar Kenia op dinsdag 28 november. We zijn druk bezig met het regelen van de visa en het vullen van de extra koffers. Naast kerkbouw en waterpompprojecten zijn we ook betrokken bij het bouwen van huurhuisjes voor het missionaire programma (zie foto).

Er is hard gewerkt om voldoende financiële middelen binnen te krijgen. We zijn dankbaar dat we kunnen zeggen dat we het streefbedrag van 25.000 Euro hebben gehaald. Dit is o.a. gelukt met trouwe sponsors, familie en vrienden uit ons netwerk, maar ook de diaconie van verschillende gemeenten waar de 25 deelnemers uit komen. Daarnaast ook door verschillende acties: De actie met appeltaart en grillworst heeft ruim 2000 Euro op geleverd.  Zaterdag 28 oktober kunnen de bestellingen opgehaald worden, bij voorkeur vóór 13.00 uur. Een aantal bouwactiviteiten leveren ook ruim 2000 euro op. De opbrengst van ansichtkaarten en schilderijen heeft tot heden 1400 Euro opgebracht.

Wie naar het KOG event komt op 11 november in de Goede Herder Kerk van 14.00-19.30 uur kan ook nog bijdragen aan het goede doel. Daar vullen we een kraam en kan er ook gekocht worden met opbrengst voor Kenia.

Zondag 12 november is het zendingszondag en volgt een getuigenis in de dienst van 11.00 uur in de Oude Kerk.

Kerk in Kenia bestaat 60 jaar

Zondag 27 augustus is het hoogtepunt van de jubileum viering in Eldoret omdat de RCEA 60 jaar bestaat. Er gaan vertegenwoordigers van gemeenten uit het hele land naar deze viering toe. Een aantal oud zendingsarbeiders zijn op eigen gelegenheid ook aanwezig. Ter gelegenheid van deze herdenking hebben wij weer een bedrag van 3500 Euro beschikbaar gesteld voor voedsel in de droge gebieden in het Noorden (zie foto). We kregen als reactie een tekst uit Spreuken 19:17 ‘Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden’.

Over drie maanden vertrekken wij met 25 personen voor een rondreis van ruim twee weken in Kenia. De voorbereidingen worden nu meer concreet en het meeleven intensiever. Naast individuele acties is het samen bezig zijn een stimulans om straks voldoende geld beschikbaar te hebben en onze verre naaste te kunnen ondersteunen.  We hebben bijna de helft van ons streefbedrag van 25.000 Euro binnen.

Jubileumreis 2023

De jubileumreis van dit jaar heeft 25 deelnemers. Elf deelnemers zijn eerder mee geweest, die kunnen de andere 14 gaan ‘gidsen’. Naast de lopende projecten van uitbreiding huis Moses Wanjala (foto) en schoolgeld voor Grace Kiriswa (foto) blijven we ook betrokken bij kerkbouw en het boren van waterputten waar een pomp op komt met zonnepanelen. Ons budget bestaat uit drie speerpunten en dat wordt een uitdaging om dat bijeen te krijgen. Kerkbouw (€7.000,=), Waterput (€ 8.000,=), Huurhuisjes (€ 10.000,=) dus totaal € 25.000,=. Hopelijk kunnen we weer rekenen op onze vaste sponsors en de trouwe gemeenteleden die elk jaar een duit in het ‘Keniazakje’ doen. Helaas is het leven in Kenia ook duurder geworden en gaan de materiaalkosten enorm omhoog. Waar wij nog vakantiegeld krijgen en teruggave van de belasting, daar zal het in Kenia nog meer mondjesmaat gaan. Bij de Conference & Training Centre in Eldoret waar wij vaak in het guesthouse verblijven zijn de eerste stappen gezet voor het waterpompproject (zie foto). Dit betekent dat we straks tijdens ons verblijf het drinkwater uit de kraan kunnen drinken dat door ons project tot stand gekomen is. Wij vragen ook om gebed vanwege de spannende tijden waarin we leven.

 

Kenia reis 2023

Over 9 maanden is de reis naar Kenia van 27 november t/m 13 december. Een mooie periode om toe te groeien naar een onvergetelijke ervaring. Deze 12e reis vanuit Barneveld zal o.a. in het teken staan van het 60-jarig jubileum van de RCEA. Het hele jaar zullen er momenten zijn van gedenken en vieren waarbij de relatie met Nederland (GZB) aandacht krijgt.

De reis bestaat vooral uit het bezoeken van projecten (zie foto: golfplaten vernieuwd bij ziekenhuis Plateau), het daadwerkelijk mee helpen bouwen (o.a. aan kerken), maar ook de cultuur en natuur bewonderen. Vanwege de persoonlijke contacten zal e.e.a. in goed overleg gebeuren en ook de deelnemers kunnen hierin meedenken. Daarom zullen we zodra de samenstelling van de groep bekend is een aantal bijeenkomsten plannen om ons samen voor te bereiden. Er is geen reisbureau dat zo’n programma kan bieden en de kosten blijven relatief laag omdat het geen verdienmodel is. De tickets en reis/verblijfkosten zijn voor eigen rekening en komen uit op ± 1750,= Euro p.p. terwijl we fondsen werven om projecten te ondersteunen. We streven dit jaar naar het bouwen van vijf kerken, een waterproject financieren, voedselprogramma’s realiseren en schoolgeld betalen.

 

Voor al deze doelen kan er gericht gegeven worden en giften zijn fiscaal aftrekbaar vanwege de ANBI status van de kerk. Bijdragen mogen naar  NL39RABO0305509195 t.n.v. Zendingscommissie Hervormde Gemeente Barneveld, o.v.v Kenia project. Aanmelden voor de reis of meer informatie opvragen kan bij Anton en Els Verstoep via WhatsApp 06-83490929 of e-mail: averstoep@solcon.nl

Bezoek uit Kenia

Na vier intensieve weken hebben we Moses Wanjala uitgezwaaid en is hij veilig in Kitale, bij vrouw en kinderen aangekomen. Met enorm veel indrukken pakt hij de draad weer op als evangelist in Kenia. Hij bezocht kerken, scholen bedrijven, organisaties en musea. Hij deed volop mee bij koren, catechese, bijbelleesgroepen, gebedsuur en persoonlijke ontmoetingen. Velen van ons hebben met hem door andere ogen naar onze cultuur gekeken. Zo krijgt de wederkerigheid van het zendingswerk meer vorm en hopen we voor elkaar iets te betekenen.

Helaas zijn de gemaakte kosten voor de reis nog niet helemaal afbetaald. Daarnaast is er structureel schoolgeld nodig voor zijn kinderen en hopen we deze maand nog iets naar hem over te maken. De uitbreiding van zijn huis (zie foto in bijlage) is voor de lange termijn een aandachtspunt. Is er in  deze ‘dure’ maand misschien nog een bedrag beschikbaar voor deze arbeider in de wijngaard die zijn maandloon vaak niet ontvangt…? Een gift kan naar de Zendingscommissie NL39RABO0305509195 o.v.v. Wanjala. Bij voorbaat dank namens Moses, Janet, Meekzon, Keziah, Mercy and Milcah Wanjala.

 

We hopen hem de komende tijd te kunnen blijven steunen, want zijn situatie is niet zo rooskleurig.

Wellicht wil je hem ook bezoeken, dan kan dat bij een volgende Keniareis, waarschijnlijk in 2023…!

We gaan rond de jaarwisseling de agenda voor volgend jaar invullen en komen dan met nieuwe info.

 

Moses Wanjala in Kenia

Het huis en de gezinsleden van Moses Wanjala

Kenia reis zomer 2022

De Keniareis in 2022 krijgt een iets andere invulling dan de afgelopen 12 jaar. Deze keer gaat familie Verstoep met 10 personen in augustus om een kerk te bouwen en verschillende projecten te bezoeken. Die kerk nemen ze voor hun eigen rekening, maar bij het bezoeken van de projecten is het gebruikelijk om namens de kerken in Nederland een gebaar van ondersteuning te geven. Daarnaast gaan er ook weer waterputten geboord worden en als er voldoende financiën zijn met een waterpomp afgebouwd worden. De beste methode is met zonnepanelen, maar daar hoort ook een kostenplaatje bij. Daarom hopen we het streefbedrag van 15.000 Euro te halen. Met dat bedrag kunnen we tijdens onze bezoeken bijdragen aan het welslagen van de projecten.

 

Tevens worden er voorbereidingen getroffen voor een reünie reis DV in 2023 met diverse hoogtepunten die gevierd kunnen worden. De RCEA bestaat 60 jaar, wij hebben 25 jaar met hen een relatie, er zijn dan 100 kerken gebouwd.

 

Droogte in Kenia

06-05-2022 Kenia 2022

De coronacrisis, een verwoestende sprinkhanenplaag, stijgende voedselprijzen, conflict en aanhoudende droogte, mede door klimaatverandering: de Hoorn van Afrika krijgt klap na klap te verduren. Ruim dertien miljoen mensen hebben er te weinig te eten. Helaas is er onvoldoende geld om deze mensen te helpen. Dat heeft ermee te maken dat andere crisisgebieden ook aandacht opeisen en hulp behoeven, zoals Jemen en Oekraïne. In een dorp in het noorden van Kenia bezaten ze jaren terug duizenden koeien, schapen, geiten en kamelen. Nu lopen er nog maar zeven koeien door het dorp, op zoek naar een sprietje gras. Ze vinden alleen maar oud karton om op te kauwen. De dieren zijn vel over been en sterven een langzame dood (zie foto) want mensen krijgen nu voorrang. Als de regen niet snel komt staat ons een nieuwe humanitaire ramp te wachten. Dat betekent dat we eten van de hongerigen af moeten pakken om de uitgehongerden te voeden. Naast het slaan van waterputten zijn we ook betrokken bij het uitdelen van voedselpakketten. Uit de beschikbare middelen hebben we een voorschot van 5000 Euro gegeven in het vertrouwen dat onze achterban bereid is om financieel mee te leven.

 

08-04-2022 Kenia 2022

De droogte in de Hoorn van Afrika duurt zo lang dat leven steeds moeilijker wordt. De watervoorraden raken uitgeput en moeten met tankauto’s aangevuld worden. De honger neemt schrikbarend toe en er is nog maar één maaltijd per dag beschikbaar. Door ondervoeding sterven kinderen in de armen van hun moeders. De gebeden om regen worden al heel lang niet verhoord en de vraag om hulp werd in de kiem gesmoord door Corona en nu door de oorlog in Oekraïne.  Door klimaatverandering en stijgende voedselprijzen wordt het steeds moeilijker om het nomadische leven vol te houden. Hulporganisaties zijn bang voor een ‘grootschalige catastrofe’. De kerken proberen hulp te verlenen, maar zijn ook beperkt in hun mogelijkheden. Via ons netwerk in Kenia proberen we ons steentje bij te dragen.

 

Onze hulp is dringend nodig via NL39RABO0305509195 t.n.v. Zendingscommissie Hervormde Gemeente Barneveld, o.v.v. honger Kenia 2022. Voor vragen of meer informatie: Anton en Els Verstoep (408291) of averstoep@solcon.nl