Kenia reis 2023

Over 9 maanden is de reis naar Kenia van 27 november t/m 13 december. Een mooie periode om toe te groeien naar een onvergetelijke ervaring. Deze 12e reis vanuit Barneveld zal o.a. in het teken staan van het 60-jarig jubileum van de RCEA. Het hele jaar zullen er momenten zijn van gedenken en vieren waarbij de relatie met Nederland (GZB) aandacht krijgt.

De reis bestaat vooral uit het bezoeken van projecten (zie foto: golfplaten vernieuwd bij ziekenhuis Plateau), het daadwerkelijk mee helpen bouwen (o.a. aan kerken), maar ook de cultuur en natuur bewonderen. Vanwege de persoonlijke contacten zal e.e.a. in goed overleg gebeuren en ook de deelnemers kunnen hierin meedenken. Daarom zullen we zodra de samenstelling van de groep bekend is een aantal bijeenkomsten plannen om ons samen voor te bereiden. Er is geen reisbureau dat zo’n programma kan bieden en de kosten blijven relatief laag omdat het geen verdienmodel is. De tickets en reis/verblijfkosten zijn voor eigen rekening en komen uit op ± 1750,= Euro p.p. terwijl we fondsen werven om projecten te ondersteunen. We streven dit jaar naar het bouwen van vijf kerken, een waterproject financieren, voedselprogramma’s realiseren en schoolgeld betalen.

 

Voor al deze doelen kan er gericht gegeven worden en giften zijn fiscaal aftrekbaar vanwege de ANBI status van de kerk. Bijdragen mogen naar  NL39RABO0305509195 t.n.v. Zendingscommissie Hervormde Gemeente Barneveld, o.v.v Kenia project. Aanmelden voor de reis of meer informatie opvragen kan bij Anton en Els Verstoep via WhatsApp 06-83490929 of e-mail: averstoep@solcon.nl

Bezoek uit Kenia

Na vier intensieve weken hebben we Moses Wanjala uitgezwaaid en is hij veilig in Kitale, bij vrouw en kinderen aangekomen. Met enorm veel indrukken pakt hij de draad weer op als evangelist in Kenia. Hij bezocht kerken, scholen bedrijven, organisaties en musea. Hij deed volop mee bij koren, catechese, bijbelleesgroepen, gebedsuur en persoonlijke ontmoetingen. Velen van ons hebben met hem door andere ogen naar onze cultuur gekeken. Zo krijgt de wederkerigheid van het zendingswerk meer vorm en hopen we voor elkaar iets te betekenen.

Helaas zijn de gemaakte kosten voor de reis nog niet helemaal afbetaald. Daarnaast is er structureel schoolgeld nodig voor zijn kinderen en hopen we deze maand nog iets naar hem over te maken. De uitbreiding van zijn huis (zie foto in bijlage) is voor de lange termijn een aandachtspunt. Is er in  deze ‘dure’ maand misschien nog een bedrag beschikbaar voor deze arbeider in de wijngaard die zijn maandloon vaak niet ontvangt…? Een gift kan naar de Zendingscommissie NL39RABO0305509195 o.v.v. Wanjala. Bij voorbaat dank namens Moses, Janet, Meekzon, Keziah, Mercy and Milcah Wanjala.

 

We hopen hem de komende tijd te kunnen blijven steunen, want zijn situatie is niet zo rooskleurig.

Wellicht wil je hem ook bezoeken, dan kan dat bij een volgende Keniareis, waarschijnlijk in 2023…!

We gaan rond de jaarwisseling de agenda voor volgend jaar invullen en komen dan met nieuwe info.

 

Moses Wanjala in Kenia

Het huis en de gezinsleden van Moses Wanjala

Kenia reis zomer 2022

De Keniareis in 2022 krijgt een iets andere invulling dan de afgelopen 12 jaar. Deze keer gaat familie Verstoep met 10 personen in augustus om een kerk te bouwen en verschillende projecten te bezoeken. Die kerk nemen ze voor hun eigen rekening, maar bij het bezoeken van de projecten is het gebruikelijk om namens de kerken in Nederland een gebaar van ondersteuning te geven. Daarnaast gaan er ook weer waterputten geboord worden en als er voldoende financiën zijn met een waterpomp afgebouwd worden. De beste methode is met zonnepanelen, maar daar hoort ook een kostenplaatje bij. Daarom hopen we het streefbedrag van 15.000 Euro te halen. Met dat bedrag kunnen we tijdens onze bezoeken bijdragen aan het welslagen van de projecten.

 

Tevens worden er voorbereidingen getroffen voor een reünie reis DV in 2023 met diverse hoogtepunten die gevierd kunnen worden. De RCEA bestaat 60 jaar, wij hebben 25 jaar met hen een relatie, er zijn dan 100 kerken gebouwd.

 

Droogte in Kenia

06-05-2022 Kenia 2022

De coronacrisis, een verwoestende sprinkhanenplaag, stijgende voedselprijzen, conflict en aanhoudende droogte, mede door klimaatverandering: de Hoorn van Afrika krijgt klap na klap te verduren. Ruim dertien miljoen mensen hebben er te weinig te eten. Helaas is er onvoldoende geld om deze mensen te helpen. Dat heeft ermee te maken dat andere crisisgebieden ook aandacht opeisen en hulp behoeven, zoals Jemen en Oekraïne. In een dorp in het noorden van Kenia bezaten ze jaren terug duizenden koeien, schapen, geiten en kamelen. Nu lopen er nog maar zeven koeien door het dorp, op zoek naar een sprietje gras. Ze vinden alleen maar oud karton om op te kauwen. De dieren zijn vel over been en sterven een langzame dood (zie foto) want mensen krijgen nu voorrang. Als de regen niet snel komt staat ons een nieuwe humanitaire ramp te wachten. Dat betekent dat we eten van de hongerigen af moeten pakken om de uitgehongerden te voeden. Naast het slaan van waterputten zijn we ook betrokken bij het uitdelen van voedselpakketten. Uit de beschikbare middelen hebben we een voorschot van 5000 Euro gegeven in het vertrouwen dat onze achterban bereid is om financieel mee te leven.

 

08-04-2022 Kenia 2022

De droogte in de Hoorn van Afrika duurt zo lang dat leven steeds moeilijker wordt. De watervoorraden raken uitgeput en moeten met tankauto’s aangevuld worden. De honger neemt schrikbarend toe en er is nog maar één maaltijd per dag beschikbaar. Door ondervoeding sterven kinderen in de armen van hun moeders. De gebeden om regen worden al heel lang niet verhoord en de vraag om hulp werd in de kiem gesmoord door Corona en nu door de oorlog in Oekraïne.  Door klimaatverandering en stijgende voedselprijzen wordt het steeds moeilijker om het nomadische leven vol te houden. Hulporganisaties zijn bang voor een ‘grootschalige catastrofe’. De kerken proberen hulp te verlenen, maar zijn ook beperkt in hun mogelijkheden. Via ons netwerk in Kenia proberen we ons steentje bij te dragen.

 

Onze hulp is dringend nodig via NL39RABO0305509195 t.n.v. Zendingscommissie Hervormde Gemeente Barneveld, o.v.v. honger Kenia 2022. Voor vragen of meer informatie: Anton en Els Verstoep (408291) of averstoep@solcon.nl

Reisverslag Keniareis najaar 2021

Van 22 november tot en met 8 december is een groep van 12 deelnemers naar Kenia geweest!

Deze reis was een geweldige ervaring en ondanks corona maatregelen is het zonder problemen verlopen.

Hiervoor zijn wij als groep ontzettend dankbaar, graag laten we u meedelen in onze dankbaarheid en vreugde!

Dit kunt u doen door het reisverslag te lezen. Op een aansprekende manier met veel foto’s van de reis wordt u meegenomen met onze belevenissen.

 

Lees hier het: Dagverslag keniareis 2021

 

Groepsreis november 2021

Maandag 22 november vertrekken de 12 deelnemers (zie foto) aan de reis naar Kenia vanaf Rehoboth om daar woensdag 8 december weer terug te keren. In die twee weken rondreizen worden veel indrukken opgedaan, maar vooral ook bij Gods grote daden stil gestaan. Wat is het mooi om zo ingeschakeld te worden in de missie van God met deze wereld. Een voorrecht om daarbij concreet betrokken te mogen zijn en een steentje te kunnen bijdragen aan de bouw van kerkgebouwen. Met de diaconale gelden zijn we ook in de gelegenheid de projecten die bezocht worden te ondersteunen. Tevens stimuleert het ons om zo samen met gemeenteleden het streefbedrag van 15.000 Euro bij elkaar te krijgen (de geld teller op deze site laat zien hoe ver we zijn).

Elke gift op bankrekeningnummer NL39RABO 0305509195 o.v.v. Kenia 2021 is fiscaal aftrekbaar. Bij voorbaat dank voor elke vorm van meeleven en vooral ook gebed tijdens de reis.

 

Header BarneveldKenia 2

Een nieuwe reis in 2021!?

De werkgroep Barneveld-Kenia organiseert dit jaar weer een reis naar Kenia.

Van 22 november t/m 7 december kunnen gemeenteleden ook met ons mee.

We snuiven iets van de cultuur en ontmoeten broeders en zusters in Christus.

Wellicht wordt er een kerk gebouwd en bezoeken we een aantal projecten.

Daarnaast genieten we de van de natuur en een heerlijk tropisch klimaat.

 

Concrete informatie over de reis:

Snel beslissen vanwege de tickets.

Boekingen gaan we z.s.m. doen…!

Volledig betalen tickets voor 1/10.

Vaccinaties z.s.m. navraag doen…!

Totaalbedrag is ± 1500 Euro p.p.

Eén of twee ontmoetingen vooraf.

Voor meer info: averstoep@solcon.nl

Telefonisch: 0342-408291

Het werk gaat door

Afgelopen jaar zijn we niet naar Kenia geweest vanwege de corona pandemie.

Gelukkig is het werk nog wel doorgegaan en is er best veel tot stand gekomen.

Zo werden zeven kerken gebouwd en drie waterpompprojecten gerealiseerd.

Dit kwam tot stand met hulp van een aantal gulle sponsors die royaal gaven.

Het wordt spannend of we dit jaar op bezoek gaan, misschien in nov./dec…?

We vinden dat de voortgang van het werk ook in 2021 niet mag stagneren…!

Daarom gaan we weer voor kerkbouw(7x), waterpompen(3x), diaconale hulp.

Denk daarbij ook aan schoolgeld, vrouwengevangenis, wees- en ziekenhuizen.

Drie kerken zijn gebouwd in Tachasis(Moiben), Tembelela(Bungoma), Kibomet.

De waterpompen komen in Plateau, Chemoibon (Kerio valley) en in Waunifer.

Wie een bijdrage levert kan als sponsor met een zakelijk logo op de website…!

Dit mag naar Zendingscommissie Hervormd Barneveld: NL39RABO 0305509195

  • Header BarneveldKenia 1
    Header BarneveldKenia 1
  • Header BarneveldKenia 1
    Header BarneveldKenia 1

o.v.v. Kenia projecten 2021 (stuur eventueel logo dan naar averstoep@solcon.nl

Waterputten in Kenia

Vanwege de corona situatie is het momenteel onmogelijk om Kenia reizen te organiseren. Gelukkig wordt er met geld vanuit Nederland nog steeds aan prachtige projecten gewerkt. Zo zijn er op verschillende plekken in Kenia Waterputten geslagen waardoor vele familie de komende jaren verzekerd zijn van schoon drinkwater!

De onderstaande afbeeldingen laten het slaan van de putten zien in Lokoropus en Mau Narok en Lokichar

Het eerste water wat opgepompt wordt in Mau Narok

De nieuwe waterpomp in Lokoropus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedrijf slaat een put in Lokichar

Schoon water uit de put in Lokichar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is the all process of water connection of Lokichar borehole. The solar panel were planted 50mters away from the borehole and the tank raised up at the compound of the health centre. The water is now being pumped to the health centre.

watertank