Eerste actie is gestart!

De voorbereidingen voor de reis naar Kenia zijn nu definitief gestart. Alle groepsleden zijn bekend en bij deze kondigen we de eerste actie aan: Wijn & Speciaal bier actie. Op de flyer staat alle informatie over bestellen. Mocht u uw bier of wijnpakket bezorgd willen hebben, vermeld dit dan bij de bestelling in het mailtje!

Geslaagde reis

De reis naar Kenia is weer achter de rug. Van maandag 27 november tot maandag 11 december zijn 18 deelnemers aan de reis onder de indruk gekomen van de grote tegenstellingen in het land. De climax was het verblijf in Turkana, een woestijnlandschap met hoge temperaturen, maar ook een traditionele bevolking die met weinig middelen weet te overleven. De groep was daar getuige van de in gebruik name van een nieuwe kerk die door de groep gefinancierd werd. Tevens hebben de deelnemers zelf een steentje bijgedragen bij de bouw van een andere kerk en het huis van een predikant. Met dankbaarheid zien we terug op een onvergetelijke reis en er is tijd nodig om alle indrukken te verwerken. Een reisverslag zal binnenkort op deze website te lezen zijn.

groep 2017 reis

De reis begint

Maandag 27 november vertrekken de 18 deelnemers aan de reis naar Kenia vanaf Rehoboth om daar maandag 11 december weer terug te keren. In die twee weken rondreizen worden veel indrukken opgedaan, maar vooral ook bij Gods grote daden stil gestaan. Door Zijn genade heeft het Evangelie zegerijk vrucht gedragen via de arbeid van zendingsarbeiders in Kenia. Nog steeds is de doorgaande beweging van Zijn Geest zichtbaar in de gemeenten die gesticht zijn. Een voorrecht om daarbij direct betrokken te mogen zijn en een steentje te mogen bijdragen aan de bouw van kerkgebouwen. Met hulp van God en vele anderen die van harte bewogen zijn komen bijzondere dingen tot stand. De pannenkoekenactie heeft 1700 Euro opgebracht en royaal aangevuld door sponsors en particulieren is een bedrag van ruim €16.000,= overgemaakt. Na terugkeer kunt u een verslag verwachten via de kerkbode en deze website. Het gebed is een machtig wapen en we vragen u daar tijdens de reis voor ons dagelijks gebruik van te maken.

Infoavond 13 november (kenia2018)

Inmiddels ontstaat steeds meer serieuze belangstelling voor de reis in 2018 naar Kenia. Over twee avonden gezien kwamen er ongeveer 30 jongeren die nu overwegen mee te gaan. Misschien zijn er ook gemeenteleden die als leidinggevende de reis als een uitdaging zien? Laat het ons per omgaande weten.

Maandag 13 november komen we om 19.30 uur bijeen in Rehoboth om de plannen verder uit te werken.

Wie nog wil inschrijven kan dat t/m 1 december doen. De tickets willen we voor de Kerstvakantie in huis hebben om prijsverhogingen te voorkomen. Daarna beginnen we met organiseren van activiteiten e.a. voorbereidingen te treffen. Wie ook drie weken (13/7-4/8) op avontuur wil naar de evenaar voor 2000 Euro kan zich aanmelden (408291) averstoep@filternet.nl

Tweede informatieavond reis 2018

kenia 2018Jongerenreis zomer 2018

De eerste informatieavond was toen de zomer begon (21/6) en nu de herfst begonnen is gaan we verder met kennismaken van de Afrikaanse cultuur met de bijzondere gewoonten en gebruiken.

Woensdagavond 18 oktober om 19.30 uur in Rehoboth, Gasthuisstraat 5 te Barneveld gaan we jullie voorzien van nieuwe informatie.

Vanaf nu gaan we ons ook serieus bezighouden met de plannen om drie onvergetelijke weken te beleven voor ‘elk wat wils’. Voor jong en oud(er) is er genoeg te beleven en daar kun je voor een deel ook zelf invulling aan geven. Naast de culturele uitstapjes zijn er ook korte excursies mogelijk naar ziekenhuizen, scholen, etc. Zelfs de bouwers kunnen naast hun bijdrage aan de kerkbouw genoeg afwisseling krijgen met aandacht voor kinderen, voetballen, zwemmen etc. De uitstapjes naar het centrum, een weeshuis etc. worden in overleg op verschillende momenten mogelijk gemaakt.

De data voor de drie weken zijn zeer waarschijnlijk van ± 13 juli t/m 4 augustus 2018.  Stel gerust je vragen per mail averstoep@filternet.nl of telefoon (408291).

Onbeperkt pannenkoeken! (Kenia2017)

Pannenkoekenfestijn!

Van  D.V. maandag 27 november tot maandag 11 december gaan wij met Els en Anton Verstoep naar Kenia .We zien er naar uit om onze Keniaanse broeders en zusters in het geloof te ontmoeten, te leren van een andere cultuur, te genieten van de natuur en projecten te bezoeken. We gaan “de handen uit de mouwen  steken” en helpen met een kerk bouwen. Maar… daar hebben we ook geld voor nodig! Daarom organiseren we een Pannenkoekenfestijn op zaterdag 21 oktober in Rehoboth Renswoude (taets van Amerongenweg 66). Met elkaar eten is in Kenia dé manier  om je gastvrijheid te tonen. Bij deze iedereen van harte uitgenodigd om te komen eten en een filmpje van de vorige Kenia reizen te bekijken.

Prijs: Volw. € 7,50  Kind. €3,50 incl. onbeperkt pannenkoeken eten, limonade en ijsje.

Tijd: 17.00 -20.00 uur

Ben je niet in de gelegenheid om te komen maar wil je wel ons project steunen? Een gift storten kan op: NL39RABO0305509195 t.n.v. Zendingscommissie Hervormde Gemeente Barneveld o.v.v. Keniareis 2017.

Als u klikt op de link krijgt u de flyer voor dit evenement: Pannenkoekenfestijn

Jongerenreis zomer 2018

Na de reizen die eerder gemaakt zijn met jongeren naar Kenia komt nu nog een keer de mogelijkheid om in de zomer van 2018 voor drie weken naar Kenia te gaan. De eerste bijeenkomst waar informatie wordt verstrekt is op woensdagavond 21 juni om 19.30 uur in Rehoboth. We zullen deze avond mooie filmbeelden laten zien van vorige reizen. Verder is er ruim de mogelijkheid om vragen te stellen over de reis. Verder is op deze website meer informatie te lezen over vorige reizen. Onder de kopjes ‘over ons’ en ‘over de reis’ staat informatie die een eerste beeld van de reis zou kunnen geven.

Reis najaar 2017

Keniareis november/december 2017

Op D.V. dinsdag 13 juni  om 19:30 uur is er een informatieavond in het Kerkelijk Centrum Rehoboth, Gasthuisstraat 5 te Barneveld. Deze informatieavond gaat over een reis van twee of drie weken naar Kenia die gepland staat in november/december. We willen met elkaar bouwplannen en andere (on)mogelijkheden van het reisprogramma bespreken.  Het is belangrijk om tijdig te beginnen met de planning van het komende half jaar om stapsgewijs toe te leven naar het moment van vertrek. Kenia heeft een heerlijk tropisch klimaat en de afwisseling van hoger gelegen gebieden en de laagvlakten. In Eldoret schommelt de gemiddelde dagtemperatuur rond de 25 graden. Wie meer wil weten zien we graag op 13 juni verschijnen om mee te doen en vragen te stellen. Tot ziens/mails en voor meer info: averstoep@filternet.nl of 0342-408291.